Tuesday, 25/01/2022 RSS
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 06/KH-THCS 21/12/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO ANTT- TT ATGT- PCCC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VK-VLN-CCHT; PHÁO VÀ ĐÈN TRỜI
23/09/2019 Quy chế tổ chức hoạt động của trường THCS Dương Tiến
số 17/QĐ- GD 18/01/2019

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO ANTT-TT ATGT- PCCC, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VK-VLN-CCHT; PHÁO VÀ ĐÈN TRỜI

173/GDĐT 20/09/2018 Số: 173/GDĐT V/v thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường THCS
Thư viện video
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 29
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 428
Tháng trước : 344
Năm 2022 : 428
Năm trước : 11.208
Tổng số : 22.218